Victoria Cristina

… VICTORIA AKO VÍŤAZSTVO TÝCH, ČO SA NEBÁLI KRÁČAŤ VLASTNOU CESTOU NA KTOREJ VÍŤAZIA, CESTOU JEDINEČNOSTI…

Umelecká fotografka Mgr. art. Kristína Schreiberová sa narodila a žije v Bratislave. Absolvovala VŠVU v Bratislave, so študijnými stážami AHS v Aténach a MIF v Budapešti.

Veľká časť jej tvorby je o ľudoch – osobnostiach.

„Je to najnevyčerpatelnejší obzor námetov. Každý človek je niečím jedinečný. Tieto vlastnosti objavujem a vkladám do svojich vysnených a fantazijných obrazov. Ľudia sú tvarovateľná hmota, ktorá vložením do mojich kompozícií ožíva v najrôznejších podobách.“

Tajomný svet fotografie prepája fotografka aj s ďalšími formami umeleckého prejavu, ako napríklad s interierovým designom a odevným designom do ktorých pretavuje fotografiu.

„Súčasná doba vďaka novým médiám stiera všetky hranice a ponúka stále nové možnosti techník výtvarného prejavu. Preto si myslím, že spojenie rozličných umeleckých vyjadrení, môže priniesť úplne nový, nekonvenčný estetický zážitok.“ 

Fotografka svoju tvorbu prezentovala na viacerých samostatných výstavách doma i v zahraničí – Expo Shanghai 2010, Fashion night v New Yorku, Fashion night v Bejrúte, Slovenský kultúrny inštitút vo Viedni, Palác ministerstva zahraničných vecí v Bratislave, Bratislavský hrad, Prezidentský palác, ako aj v rámci prednášok o umení. V roku 2006 získala na medzinárodnej výstave, usporiadanej pri príležitosti 500. výročia namaľovania obrazu Mona Lisa Leonardom da Vincim cenu za fotografiu „Mona“.

Táto inscenovaná fotografia bola vystavená aj v talianskom pavilóne na Expo Shanghai, kde prezentovala myšlienku prepojenia Slovenska s Talianskom prostredníctvom portrétu Mona Lisa.

Projekt Podobnosti osobností je mediálne najprezentovanejším projektom autorky, na ktorom pracuje od roku 2002 a kde prepája portréty známych ľudí zo sveta a hľadá k nim podobnosti fyzické a zároveň profesionálne zo Slovenska.

V roku 2015 vydala knihu Tváre v Tvare – Podobnosti osobností.

V súčasnosti Kristína Schreiberová pôsobí v Bratislave a v Taliansku. Venuje sa inscenovanej fotografii, aktu, portrétovej tvorbe, reklamnej fotografii a designu, ktorý prepája s fotografiou.

Je členkou odborných výtvarných porôt doma aj v zahraničí. Svojou tvorbou podporuje rôzne charitatívne projekty.

Medzi jej mediálny projekt patrí aj časopis Victoria, ktorého je vydavateľkou a šéfredaktorkou. Victoria hovorí o víťazstve tých čo sa nebáli kráčať vlastnou cestou na ktorej víťazia….cestou jedinečnosti.

 

 

kristina@boart.sk